ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์
229 ม.5 ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ 043455104
อีเมล thasalaprachanusorn@gmail.com

https://www.facebook.com/thasalaprachanusorn/