ประกาศ นักเรียนที่จบการศึกษา ให้มารับวุฒิการศึกษา (ปพ.1-2) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 1 เมษา 66 นี้นะครับ ... See MoreSee Less
View on Facebook
มาสมัครกันเยอะๆนะครับ **อย่าลืมเตรียมเอกสารตามนี้**- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ- สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น.เอกสารการสมัคร- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ- สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)มาสมัครกันเยอะๆนะครับ :D ... See MoreSee Less
View on Facebook

ปฏิทินวิชาการ